Cena materiálu je účtovaná samostatne. Ceny jednotlivých prác sa určujú osobitne, po dohode so zákazníkom, podľa rozsahu a obtiažnosti jednotlivých úkonov.