• pokládka zámkovej dlažby

• lepenie keramickej dlažby a obkladov

• rekonštrukcie bytových jadier

• drobné murárske, maliarske práce a opravy